Otevírací doba

knirek

Kdy jsme otevřeni


Provoz restaurace
Po–⁠Čt
 11:00–17:00 hodin
 11:00–15:00 hodin
Sobota, Neděle a státní svátky: ZAVŘENO

Venkovní zahrádka restaurace: od května do září
Po–⁠Čt 11:00– 16:30 hodin
 11:00–14:30 hodin
Sobota, Neděle a státní svátky: ZAVŘENO

Provoz obchodu se zdravou výživou 
Po–⁠Čt
 7.30–⁠18.00 hodin
 7.30–⁠15.00 hodin
Sobota, Neděle a státní svátky: ZAVŘENO

​Sledujte facebookový profil Maranatha restaurace a obchod, kde pro vás pravidelně aktualizujeme případné změny v otevíracích časech.


logo


Vážení hosté

dovolte nám, abychom vás seznámili s důvody pro pohyblivou páteční otevírací dobu. Podle biblické zprávy o stvoření oddělil Bůh sedmý den, sobotu, k tomu, abychom odpočinuli od naší práce. V souladu s Desaterem ponecháváme tuto možnost i personálu této restaurace.

... „Pamatuj na den sobotní, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den sobotní a oddělil jej jako svatý.“

(Bible, 2. Mojžíšova 20,8-11)
Top