Otevírací doba

knirek

Kdy jsme otevřeni


Aktuální otevírací doba v období svátků (restaurace + prodejna zdravé výživy):

Provoz restaurace:                                          Provoz prodejny:
Po - Čt:                    11.00-17.00                      Po-Čt:   7.30-18.00
Pá:                           11.00-15.00                      Pá:        7.30-15.00
So,Ne, stát.svátky:  ZAVŘENO                        ZAVŘENO

Venkovní zahrádka: od května do září
pondělí – čtvrtek: 11:00 – 17:00
pátek: 11:00 – 15:00
sobota, neděle a státní svátky: ZAVŘENO


logo


Vážení hosté

dovolte nám, abychom vás seznámili s důvody pro pohyblivou páteční otevírací dobu. Podle biblické zprávy o stvoření oddělil Bůh sedmý den, sobotu, k tomu, abychom odpočinuli od naší práce. V souladu s Desaterem ponecháváme tuto možnost i personálu této restaurace.

... „Pamatuj na den sobotní, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den sobotní a oddělil jej jako svatý.“

(Bible, 2. Mojžíšova 20,8-11)
Top